Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach

UWAGA!!!
ZMIANA GODZIN PRACY W OKRESIE WAKACYJNYM
27 czerwca - 31 sierpnia
biblioteka czynna
poniedziałek - piątek godz. 9.00-15.00
sobota - nieczynne
 
Za utrudnienia przepraszamy.

 Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek: 9:00-18:00

Sobota: 9.00-15.00Do podbicia karty rozliczeniowej wymagany jest dowód osobisty i brak zaległości finansowych na koncie czytelnika w całej placówce.

Prolongaty dokumentów czytelnicy mogą dokonywać samodzielnie z własnego konta lub dzwoniąc do biblioteki. 

Kontakt:

Wypożyczalnia:  wuz@bpsiedlce.pl
                        tel. 25 632 38 16, 25 644 17 16 wew. 222

Czytelnia: czytelnia@bpsiedlce.pl
               tel. 25 644 61 69, 25 644 17 16 wew. 224

 

czytaj dalej

Aktualności

1 lipca - Światowy Dzień Owoców

Agrest, banany, czereśnie, gruszki, jabłka, kiwi, poziomki, porzeczki, truskawki, wiśnie.

Owoce powinny znaleźć się w naszym jadłospisie. To latem mamy ich najwięcej i cieszymy się nimi.

czytaj dalej

Data publikacji: 01 lipca 2022

30 czerwca – 100. rocznica urodzin Mirona Białoszewskiego

Był po­etą, dra­ma­tur­giem i pro­za­ikiem, przez całe ży­cie zwią­za­nym z War­sza­wą. Jego do­ro­bek pi­sar­ski na­le­ży do waż­ne­go nur­tu roz­wo­ju li­te­ra­tu­ry no­wo­cze­snej, świad­czy o po­szu­ki­wa­niu no­wej kon­cep­cji ję­zy­ka i dzie­ła li­te­rac­kie­go, a wraz z tym od­mien­ne­go wo­bec kon­wen­cjo­nal­ne­go status quo miej­sca po­ety i po­ezji w świe­cie.

czytaj dalej

Data publikacji: 30 czerwca 2022

Wybrane czasopisma dostępne w czytelniZachęcamy do korzystania z czasopism dostępnych w naszej czytelni.

czytaj dalej

Data publikacji: 27 czerwca 2022

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą obchodzony jest 27 czerwca w rocznicę odkrycia insuliny przez Fredericka Bantinga. Dzięki insulinie cukrzyca z choroby nieuleczalnej i prowadzącej do śmierci stała się chorobą przewlekłą.

czytaj dalej

Data publikacji: 27 czerwca 2022

26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku, znane także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. Dzień ten jest, między innymi, okazją do pokazania osobom uzależnionym, że przy wsparciu ze strony bliskich i specjalistów możliwy jest powrót do życia bez narkotyków.

czytaj dalej

Data publikacji: 26 czerwca 2022

Teatrzyk kamishibai

24 czerwca pracownicy biblioteki przeprowadzili zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai dla pięciolatków z Miejskiego Przedszkola nr 15 w Siedlcach. Podczas spotkania  dzieci wysłuchały bajkę „Brzydkie Kaczątko" Hansa Christiana Andersena.

czytaj dalej

Data publikacji: 24 czerwca 2022


Informacja oświatowaPatronat Roku 2022

Maria Grzegorzewska

Maria Konopnicka

Wanda Rutkiewicz

Józef Wybicki