Koncepcja pracy biblioteki

  Koncepcja pracy Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

  Nasze cele:

  Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach jest placówką oświatową, która służy wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innych osób uczących się i doskonalących.
  Biblioteka wspiera działalność szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz wszystkich placówek działających na rzecz edukacji.
  Biblioteka realizuje kierunki polityki oświatowej państwa.
  Pracownicy Biblioteki tworzą sprawny i skuteczny zespół oparty na otwartości i dobrej komunikacji.

  Nasze zadania:

  1. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory służące szeroko rozumianemu procesowi edukacji społeczeństwa.
  2. Biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej niezbędnej do osiągnięcia sukcesu uczniów i studentów, promuje nowe kierunki i obszary działalności oświatowej.
  3. Biblioteka prowadzi działalność promującą edukację permanentną, zapobiegającą wykluczeniu cyfrowemu, współdziała w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego.
  4. Użytkownicy biblioteki mają wpływ na tworzenie księgozbioru poprzez możliwość zgłaszania propozycji zakupu bezpośrednio lub elektronicznie.
  5. Biblioteka wspiera uczestników procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności nauczycieli w realizacji zajęć i w doskonaleniu zawodowym poprzez:
   • organizację konferencji, warsztatów, szkoleń dla nauczycieli w tym dla nauczycieli bibliotekarzy,
   • organizację zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży,
   • konkursy, wystawy, prelekcje, spotkania autorskie.
  6. Biblioteka inspiruje i promuje czytelnictwo, wspiera rozwój kreatywności i potencjału twórczego użytkowników.
  7. Biblioteka zapewnia kompetentną, systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe i życzliwą kadrę pedagogiczną.
  8. Biblioteka systematycznie podnosi jakość i standard świadczonych usług bibliotecznych poprzez aktualizację zbiorów, dostęp do elektronicznych i cyfrowych źródeł informacji (IBUK Libra i Academica).
  9. Biblioteka stosuje różnorodne formy pracy i wdraża nowoczesne metody komunikacji z czytelnikiem.
  10. Biblioteka dąży do kompleksowej automatyzacji i informatyzacji procesów bibliotecznych.
  11. Pracownicy Biblioteki dbają o kształtowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w środowisku.
  12. Biblioteka upowszechnia informacje o swojej działalności.
  13. Biblioteka rozpoznaje potrzeby i oczekiwania użytkowników i stosownie do nich kształtuje ofertę swoich usług.
  14. Biblioteka pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność.
  15. Biblioteka współpracuje ze szkołami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i wszelkimi instytucjami działającymi na rzecz oświaty i kultury.
  Polityka cookies i prywatności

  Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

  Zaznacz cookies, które akceptujesz:
  Return